Icon Collap

Tẩy lông

Làn da thanh mướt và được bảo vệ giúp phụ nữ trở nên tự tin hơn thật nhiều
STT TÊN DỊCH VỤ THỜI GIAN GIÁ
1 Waxing 1 cặp Tay 30' 160,000
2 Waxing 1 cặp Chân 45' 250,000
3 Waxing Vùng dưới cánh tay 30' 110,000
1

Welcome to Star Home Spa!

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?