Các chuyên gia nhượng quyền đánh giá cao mô hình Star Home Spa qua cuộc thi mang tầm nhìn quốc tế
Các chuyên gia nhượng quyền đánh giá cao mô hình Star Home Spa qua cuộc thi mang tầm nhìn quốc tế

Quy mô đầu tư hợp lý, lợi nhuận hấp dẫn và khả năng mở rộng ra quốc tế,… là những yếu tố giúp mô hình Star Home Spa trở nên đặc biệt và giành Giải Nhì cuộc thi Go Global Star Up.

Đọc tiếp